Miniton

Miniton

Miniton / forældre-barn


Miniton er for børn mellem 4 og 8-9 år og en forælder/bedsteforælder.

Børnene starter med at lære badminton helt fra bunden, og med fokus på teknisk træning.

For at deltage i Miniton skal barnet medbringe en voksen, der deltager i den fælles træning af børnene, primært ved at kaste bolde til dem. Den voksne behøver ikke have kendskab til badminton.

Miniton’ere spiller ikke kampe, men leger og træner teknikken ind.


Så kom sammen med barnet til en times leg, samvær, badminton og ros!

Medbring inde-sko til barnet, rene sko til den voksne og evt. vand-dunk og lidt at spise (før eller bagefter).

Ketchere kan I låne, hvis I ikke har en i forvejen.


Hvor tidligt kan børnene starte på Miniton og hvor dygtig skal man være?

Børnene kan starte allerede når de er 3-4 år gamle men de fleste starter når de er omkring 5-6 år.

Der er ikke noget krav om niveau, men de fleste børn synes det er sjovest, hvis de mestre de fleste basale bevægelser.


Miniton i praksis

I Miniton ligger fokus på det legende og tekniske element. Rekvisitterne er derfor tilpasset alderen i form af lavere net, mindre ketsjere og forskellige former for hjælpemidler (ærteposer, balloner, bolde i snore mm.). Derved hverken føles eller er børnenes lavere højde og mindre styrke en hindring for at kunne lære at spille badminton.


Målet med Miniton er at introducere børnene til glæden ved badmintonspillet gennem leg, tilvænningsøvelser og teknisk træning. Derudover vil der i træningen blive lavet motoriske øvelser, der ikke kun vil være gavnlige for børnene i badminton sammenhænge. Decideret kamptræning vil ikke forekomme, da fokus ligger på indlæringen af korrekt teknik. Vores erfaringer viser at børnene ikke savner kamptræningen, da der er udfordring nok forbundet med at slå et korrekt udført slag eller udføre et korrekt benarbejde.


Hvorfor skal forælderen med?

Til forskel fra den traditionelle klubtræning, hvor det er klubbens trænere og hjælpetrænere der står for træningen, så spiller forældrene en stor rolle i Miniton. Det kræver ingen badmintonfaglige forudsætninger at deltage som ledsager på træningen. Forældrenes/ledsagerens rolle i træningen er at være behjælpelig med at kaste bolde og på anden måde hjælpe børnene med at få mest mulig ud af træningen. Derudover kan det for nogle også være rart, at have en voksen man kender i nærheden, når man ikke er ældre.


Ledsagerne skal ikke kun være til hjælp og støtte for eget barn, men i lige så høj grad også for de andre børn. I praksis foregår dette ved at børnene roterer mellem forældrene og mellem forskellige øvelser, så alle kommer til at træne med alle.


Fordi Miniton er den bedste måde at lære den grundlæggende teknik på, har Erritsø Badminton ikke ”almindelige” årgangshold for børn under ca. 9 år. For de ældste Miniton’ere kan Miniton dog suppleres med almindelig træning uden en forælder. Træneren vil løbende vurdere spillerne og give råd og vejledning om, hvornår børnene er klar til at deltage på den næste træning


Er I i tvivl om noget, så mød op og spørg træneren. Vi glæder os til at se jer !

Erritsø Badminton, Krogsagervej 42, 7000 Fredericia, Denmark

Sponsorer