Holdturnering

Holdturnering

 

Erritsø Badminton prioriteter holdturneringerne højt, da de giver et vigtigt socialt sammenhold både for forældre og børn i klubben. Det er derfor vigtigt, at forældre bakker op om holdturneringen, især i starten, hvor holdet skal lære hinanden at kende.

Vi i klubben vil ved sæsonstart spørge spillerne om de kunne tænke sig at spille holdturnering, og holdene vil blive sammensat i samarbejde med trænerne.

Det er ok at sige nej til at spille holdturnering, men har du sagt ja, forventer vi du møder op når dit hold skal spille holdkamp.


Holdledere

Hvert hold skal have en holdleder, som skal fungere som koordinator for holdet. Dvs. opgaven består i at koordinere kørsel, samt evt. få etableret en kage og frugtordning. Erritsø Badminton opfordrer derfor til, at en af forældrene melder sig som holdleder. Alle holdledere vil blive indkaldt til et informationsmøde i klubben, hvor man vil få flere informationer om, hvad det vil sige at være holdleder.


Hvad er en holdturnering

En holdturnering er en turnering, hvor bestemte hold, der er klassificeret efter samme styrke og alder, mødes og spiller kampe (se mere om styrke- og aldersklassifikationen nedenfor). Et hold vil typisk bestå af 5-6 spillere. Til hver holdturnering skal der kun bruges 4 spillere, og der er derfor plads til, at dit barn ikke nødvendigvis skal deltage hver gang. Den enkelte spiller på holdet bliver tildelt en plads efter styrke, så den bedste på holdet spiller mod den bedste på modstanderholdet osv. Således sikres jævnbyrdige kampe for alle børnene. Det vil typisk være klubber i området der deltager i holdturneringen, og derfor er det begrænset, hvor langt man skal køre for at deltage i turneringen.

Erritsø Badminton, Krogsagervej 42, 7000 Fredericia, Denmark

Sponsorer